top of page

רוצים/ות לגלות איזה טיפוס אתם/ן?

האם אתם יזמים/ות? מפיקים/ות? אדמיניסטרטורים/יות או מתכללים/ות? מהי נקודת החוזר המרכזית שלכם/ן ועל מה כדאי לעבוד?

מלאו את השאלון וגלו מהי הפרספקטיבה הייחודית שלכם/ן

**השאלון שייך לשיטת ניהול ארגונים ע"ש פרופסור יצחק אדיג'ס

bottom of page