top of page
20200227_124313.jpg

עשית את זה! 

מטרת דף העבודה המצורף היא ללוות בבניית נתיב התקדמות למטרות עתידיות, כבר עכשיו.

הוא יעזור לחדד את מה שנדרש בשביל להתקדם לעברן ואת האופן בו ניתן להשתמש במקום העבודה הנכחי שלכם כפלטפורמה לצמיחה.

תתחילו בלדייק את המרחק שלכם מהיעד, להבין מה כבר יש ומה חסר ואז לבנות את הצעדים הראשונים שיובילו למטרה.

קדימה, לעבודה :)

bottom of page